Paunawa at Pabatid Hinggil sa Death at TPPD Benefits ng mga NAPOLCOM Pensioner

Attention PNP Pensioners, The following is the advisory of the NAPOLCOM regarding TPPD Benefits:

Title: Paunawa at Pabatid Hinggil sa Death at TPPD Benefits ng mga NAPOLCOM Pensioner

Dated: June 2, 2020

Link: https://www.napolcom.gov.ph/index.…/2-uncategorised/103-2020

Source: NAPOLCOM website

Nais po naming ipaalam sa aming pensioners ang kasalukuyang kalagayan o katayuan ng NAPOLCOM death and total permanent physical disability (TPPD) pension benefits. Katulad po ng inyong napag-alaman, natigil po ang pag-proseso ng inyong pension buhat ng sumulat ang Department of Budget and Management (DBM) sa Department of the Interior and Local Government (DILG) at sa Commission on Audit (COA) noong 19 Nobyembre 2019. Ang posisyon po ng DBM patungkol sa death at TPPD benefits ng mga NAPOLCOM pensioners ay ito ay “double compensation” na ipinagbabawal sa ating Konstitusyon.

Ang NAPOLCOM po ay dagliang nakipag-ugnayan sa mga nasabing ahensya upang ipaglaban ang ating posisyon na ang NAPOLCOM pension ay hindi “double compensation” upang sa gayon ay tuluyang maibalik na ang pagbibigay ng inyong death and TPPD pension benefits.

Matapos po ang ilang pakikipag-usap ng NAPOLCOM sa Malacaiiang, na kung saan nagsumite din po ng sulat si DILG Secretary/NAPOLCOM Chairman Eduardo M. Año sa ating kagalang-galang na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nag-issue ang DBM ng Special Allotment Release Order (SARO) at Notice of Cash Allocation (NCA) noong ika-20 ng Pebrero 2020 para sa inilaang pondo na ipambabayad ng NAPOLCOM sa kanilang pensioners.

Sa pananaw po ng NAPOLCOM, natapos na ang usaping ito sa lebe ng DBM nang maglabas ang nasabing ahensya ng SARO at NCA para mapunan ang cash requirements para sa ating mga pensioners matapos ang halos tatlong buwan na pagkaantala.

Ngunit, hindi po natapos dito ang usapin. Noong 14 January 2020, matapos matanggap ang liham mula sa DBM na may petsang 19 Nobyembre 2019, ang Auditors po ng COA ay nag-issue ng Audit Observation Memorandum (AOM) No. 2020-003 (2019) na nag-uutos sa NAPOLCOM na ipatigil ang pagbabayad ng inyong pension benefits. Naglalaman din ito ng babala na kung ipagpapatuloy ng NAPOLCOM ang pagbibigay muli ng nasabing benepisyo, rnatapos matanggap ang nasabing AOM, ay maglalabas ang COA ng Notice of Disallowance (ND) na ang magiging resulta o epekto ay ang paghahabla sa mga tumanggap ng pension, at sa mga opisyal ng NAPOLCOM na nag-proseso, upang ipasauli ang mga pera na natanggap bilang death and TPPD benefits.

Agaran naming sinagot ang nasabing AOM noong 20 Enero 2020. Matapos mag-isyu ng SARO at NCA ang DBM noong 20 Pebrero 2020, wala pa rin natanggap ang NAPOLCOM na sagot mula sa COA sa aming sinumiteng komento sa kanilang AOM NO. 2020-003 (2019). Dahil dito, minarapat naming i-follow up sa COA ang kanilang sagot sa aming komento sa AOM 2020-003 (2019) sa pamamagitan ng isang liham na may petsang 03 Marso 2020. Subalit, hanggang nagkaroon na ng Enhanced Community Quarantine, ay wala kaming natanggap na anumang sagot mula sa COA. Alinsunod sa patakaran ng COA, kailangang sagutin nito ang komento ng anumang ahensya ng pamahalaan na inisyuhan ng AOM sa nasusulat na pamamaraan. Ito ang . dahilan kung bakit sumulat si DlLG Secretary/NAPOLCOM Chairman Eduardo M. Año kay COA Chairperson Michael G. Aguinaldo noong 28 Abril2020 upang ipaalam sa kanya ang isyu na ito. Bagamat sumagot si Chairperson Aguinaldo sa pamamagitan ng isang liham na may petsang 09 Mayo 2020, hindi pa rin sinasagot ng COA Auditors ang komento ng NAPOLCOM sa kanilang AOM No. 2020-003 (2019).

Dahil dito, hindi pa maaaring i-release ng NAPOLCOM ang inyong pension hangga’t walang direktang pahintulot ng COA Auditors. Kung ating babalewalain ang kanilang babala, ang maaaring mangyari ay ipababalik din ang pera na inyong matatanggap bilang pension. Kung sakali naman na tahasang sagutin ng COA Auditors na hindi na sila mag-iisyu ng ND, ay maaari nang i-release ng matiwasay ang inyong pension ng walang kaakibat na agam-agam o pangamba.

Bilang dagdag na pagkilos ng NAPOLCOM, may ipinasumite po na pangalawang liham si DILG Secretary/NAPOLCOM Chairman Eduardo M. Año kay COA Chairperson Michael G. Aguinaldo upang sagutin na ng COA Auditors ang ating komento sa kanilang AOM na, sa paniniwala namin, ay tinanggap na ng DBM kaya nag-issue ng SARO at NCA ang nasabing ahensya
Ang NAPOLCOM ay kaisa ninyo sa hangaring maibalik ang mga benepisyo ninyo. Kayo po ay agad naming babalitaan sa susunod na kaganapan patungkol sa inyong pension benefits.
Maraming salamat po.