Advisory Para Sa Pensioner na naka-Tag and Hold ang ATM account sa LBP:

Ito ay para sa mga PNP at INP Pensioners na naka-Tag and Hold ang ATM Accounts sa Land Bank of the Philippines.

Ito ay naka-Tag and Hold sa dahilan na hindi kayo nakapag-update ng records mula January 1, 2019 hanggang sa kasalukuyan. Ang pension ay patuloy na naihuhulog sa inyong ATM account ngunit hindi nyo ito ma-wi-withdraw habang hindi kayo na-a-account o update.

Ayon sa PNP MC 2020-049 o guidelines ng “Pensioner Ko, Sagot Ko” project o PKSK, ang Active Pensioner Buddy ninyo ang siyang naatasan, sa gitna ng pandemya, na pumunta sa inyong tahanan. May initial contact, wellness check at visitation na gagawin hanggang sa November 30, 2020.

Kayo ay gagabayan ng inyong Active Personnel Buddy para alamin ang inyong kalusugan, kalagayan at tulungan kayo sa pagkumpleto ng Unified Update Form at Affidavit of Undertaking na pwedeng i-download mula sa PRBS website; at kunin ang iba pang kinakailangang dokumento gaya ng Advisory on Marriages na may bisa ng isang taon. Kukunan rin kayo ng litrato hawak ang dyaryo. Ang mga ito ang siyang patunay na kayo ay nasa mabuting kalusugan at kwalipikado para tumanggap ng pension.

Sa ganitong paraan ay hindi na kailangan na pumunta pa sa tanggapan ng PRBS, PRBUs o Police Station.

Matapos ang paunang bisita sa inyo ay kada-tatlong buwan na kayong pupuntahan at bibisitahin ng Active Personnel Buddy ninyo. At hindi na kinakailangan mag-update sa inyong birth month.
Ang mga dokumento na inyong isinumite at ang Certification mula sa Active Personnel Buddy ninyo ay ipapasa ng Police Regional Offices o PROs sa DPRM at PRBS sa Camp Crame, Quezon City. Ito ang syang magiging basehan sa pagtanggal o “lift” ng Tag and Hold status ng inyong ATM account.

Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, maaaring magpadala ng inyong mensahe o tumawag sa mga sumusunod na numero at account sa social media:

Globe – 0977-7145263
Smart – 0961-8990928
Sun – 0931-0644361
TM – 09534135924

Email – pnp.prbs@gmail.com
Skype – prbs_accounting@yahoo.com
Website – https:\\prbs.pnp.gov.ph

Inaasahan po naming ang inyong pang-unawa.