Advisory Para Sa Mga Magre-retirong Personnel:

Ukol sa Pensioner’s Letter Packet

Ito ay advisory para sa mga PNP personnel na mag re-retiro pa lang na nag-po-proseso ng kanilang Commutation of Accumulated Leave o CAL at ng kanilang pension.

Ipapadala ng PRBS sa Director sa D-Staff o P-Staff ng NHQ, Regional Director ng PRO o Director ng NSU kung saan kayo naka-assign ang inyong Pensioner’s Letter Packet. Ito ay naglalaman ng sumusunod:

• Pensioner’s ID;
• Tagubilin o Direksyon sa pagbubukas ng ATM pension account sa Land Bank of the Philippines (LBP);
• Letter of Introduction (LOI) sa LBP; at
• Waiver of Rights.

Gaya ng nakasaad sa tagubilin o direksyon sa itaas, matapos magbukas ng ATM pension account ay kinakailangan na ipadala sa PRBS ang STI-1 o Pensioner Account Information with Bank Confirmation Slip mula sa LBP. Ito ang magiging basehan sa pag-remit ng inyong pension sa naturang ATM pension account.

Para sa karagdagang impormasyon o katanungan, maaring magpadala ng mensahe o tumawag sa mga sumusunod na CP numbers at sa pamamagitan ng email. Bisitahin rin ang PRBS website.

Globe – 0977-7145263
Smart – 0961-8990928
Sun – 0931-0644361
TM – 09534135924

E-mail – pnp.prbs@gmail.com
Skype – prbs_accounting@yahoo.com
Website – https://prbs.pnp.gov.ph

Maraming salamat sa inyong kooperasyon.