ADVISORY & UPDATES:

ADVISORY PARA SA MGA UNACCOUNTED AT DISQUALIFIED PENSIONER (PKSK Project Result as of December 7, 2020)

Para sa kaalaman ng mga PNP pensioner kung saan ang kanilang Landbank Savings Account ay na-Tag and Hold, sa kadahilanan na sila ay hindi nabilang ...
Read More

Advisory Para Sa Mga Magre-retirong Personnel:

Ukol sa Pensioner’s Letter Packet Ito ay advisory para sa mga PNP personnel na mag re-retiro pa lang na nag-po-proseso ng kanilang Commutation of Accumulated ...
Read More

Advisory Para Sa Mga Kareretirong Personnel:

Ukol sa Pensioner’s Letter Packet: Ito ay advisory para sa mga PNP personnel na kareretiro lamang at nag-po-proseso ng kanilang Commutation of Accumulated Leave o ...
Read More