Bakit nga ba importante ang social distancing?

Ayon sa Statista, habang ang mga eksperto ay sumasang-ayon na ang pagkalat ng COVID-19 ay hindi mapigilan, maaring mapalaki ang pagpapabagal ng paglaganap nito sa pamamagitan ng pag oobeserba ng “Social Distancing”.

Sa pamamagitan ng paglilimita sa pakikipag-ugnay sa tao, maari nating mabawasan ang pagkakahawaan, na kung saan ay mas mahabang oras ang kinakailangan para dumoble ang mga kaso ng COVID-19.

#PNPLabansaCOVID19
#PNPKakampiMo