Advisory Para Sa Pensioners na Kwalipikadong Tumanggap ng 26 Months Differential:

Ang kwalipikado lamang para sa 26 Months Differential ay ang mga PNP Pensioners na tumatanggap ng pension ng taong 2009 hanggang 2012 at kanilang legal beneficiary/ies.

Ang mga isinumiteng dokumento para sa nasabing pension differential ay sumasailalim sa legal at administratibong proseso ng PNP, DBM at COA para patunayan ang authenticity nito at ang kwalipikasyon ng bawat Pensioner.

Sa kasalukuyan, ang mga buhay na retiradong PNP Pensioners ang unang pino-proseso.

Ang kasunod naman ay ang mga Survivors at Transferees ng namayapang Pensioners.

Sa kasalukuyan ay 33,634 na pension differentials sa halagang Php2.7 bilyon na ang natapos iproseso at naihulog na sa ATM accounts ng mga kwalipikadong Pensioners sa Land Bank of the Philippines.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring magpadala ng inyong mensahe o tumawag sa mga sumusunod na numero at account sa social media, o bisitahin ang aming website:

Globe – 0977-7145263
Smart – 0961-8990928
Sun – 0931-0644361
TM – 09534135924

Email – pnp.prbs@gmail.com
Skype – prbs_accounting@yahoo.com
Website – https://prbs.pnp.gov.ph

Inaasahan po naming ang inyong pang-unawa.