ADVISORY PARA SA MGA UNACCOUNTED AT DISQUALIFIED PENSIONER (PKSK Project Result as of December 7, 2020)

Para sa kaalaman ng mga PNP pensioner kung saan ang kanilang Landbank Savings Account ay na-Tag and Hold, sa kadahilanan na sila ay hindi nabilang sa pagbisita ng kanilang Active Personnel Buddy.
Sa kabuuang 92,215 na bilang ng pensioner sa buong bansa noong January 1, 2020, mayroong 24,400 na pensioner ang hindi nabilang (UNACCOUNTED)sa pagbisita ng kanilang Active Personnel Buddy na isinagawa noong August at November 2020.
Noong November 15, 2020, ang PRBS sa tulong ng mga Police Regional Office (PROs) ay nagsagawa ng muling pagberepika sa 24,400 bilang ng unaccounted PNP pensioner at nagresulta sa mga sumusunod na impormasyon:

Bilang ng Bagong na-Tag and Hold na – 9,300
PNP Pensioner

Bilang ng PNP Pensioner na dati nang – 1,515
naka-Tag and Hold ang account

Kabuuang Bilang ng Unaccounted PNP – 10,815

Pensioner pagkatapos magberipika ang PROs

MGA KADAHILANAN KUNG BAKIT HINDI NABISITA AT NAGRESULTA SA PAGKA-TAG AND HOLD NG LBP SAVINGS ACCOUNT:
1. Lumipat o nagbago ng kanilang tirahan;
2. Nag-ibang bansa;
3. Mayroong isa o higit pang address;
4. Hindi maayos na nakalagay na detalye sa kanilang records kaya hindi mabisita o mahanap ng kanilang Active Personnel Buddy.
MGA PARAAN PARA SA PAGTANGAL NG TAG AND HOLD AT PARA SA RE-ACTIVATION NG LBP SAVINGS ACCOUNT
1. Para sa mga PNP pensioner na nabisita at nakapag-update na ng kanilang records ngunit naka-Tag and Hold
a. Makipag-ugnayan sa bumisitang active personnel buddy at alamin kung ang mga dokumento ay naipadala na ba sa dapat nitong padalhan;
b. Magkaroon ng kumonikasyon sa active personnel buddy;
2. Para sa mga PNP pensioner na hindi pa nabisita at nakapag-update ng kanilang records nan aka-Tag and Hold:
a. Pumunta sa malapit na Police Station na nakakasakop sa tirahan;
b. May ibibigay na personnel ng police station upang maging active personnel buddy na tutulong upang makapag-update ng personnel records;
c. Magkaroon ng komunikasyon sa active personnel buddy;
3. Para sa mga PNP pensioner na naninirahan o nagtratrabaho na sa ibang bansa:
a. Makipag-ugnayan sa mga kapamilya o kamag-anak na nakatira sa residente dito sa Pilipinas at papuntahin sa police station na nakakasakop sa kanilang lugar;
b. May ibibigay na personnel ng police station upang maging active personnel buddy na tutulong upang makapag-update ng pensioner records;
c. Magbigay ng email address, skype account, viber number, facebook messenger o kahit anong application na pwedeng gamitin para sa video wellness check ng active personnel buddy.
4. Kung ang isang PNP pensioner ay nakapag-update na ng records sa active personnel buddy, ang mga dokumento ay ipapadala sa District Office o Police Provincial Office (PPOs) at Police Regional Office (PROs) bago ito isubmit sa PRBS. Kapag ang mga dokumento ay natangap ng mga Tag and Hold processor, ito naman ay bibigyan ng nararapat na aksyon.
5. Ang mga na-aprubahan na dokumento ng pensioner para matanggal sa pagka-Tag and Hold ay i-endorso sa Land Bank of Philippines (LBP) para sa re-activation of savings account.

Ang PRBS ay bumabase sa mga dokumentong ipinapadala ng mga PROs para sa pag-update ng mga records ng mga PNP pensioner.
Para sa mga karagdagang impormasyon o katanungan, maaaring magpadala ng mensahe o tumawag sa mga sumusunod na Hotline Numbers:
Globe – 0977-7145263
Smart – 0961-8990928
Sun – 0931-0644361
TM – 0953-4135924

Maraming salamat po sa inyong pagunawa at patuloy na kooperasyon.