Advisory Para Sa Mga Kareretirong Personnel:

Ukol sa Pensioner’s Letter Packet:

Ito ay advisory para sa mga PNP personnel na kareretiro lamang at nag-po-proseso ng kanilang Commutation of Accumulated Leave o CAL at ng kanilang pension.

Ipapadala ng PRBS sa pamamagitan ng Registered Mail sa address na inyong inilagay sa Update Form at ibang isinumiteng dokumento ang inyong Pensioner’s Letter Packet. Ito ay naglalaman ng sumusunod:

• Pensioner’s ID;
• Tagubilin o Direksyon sa pagbubukas ng ATM pension account sa Land Bank of the Philippines (LBP);
• Letter of Introduction (LOI) sa LBP; at
• Waiver of Rights.

Gaya ng nakasaad sa tagubilin o direksyon sa itaas, matapos magbukas ng ATM pension account ay kinakailangan na ipadala sa PRBS ang STI-1 o Pensioner Account Information with Bank Confirmation Slip mula sa LBP. Ito ang magiging basehan sa pag-remit ng inyong pension sa naturang ATM pension account.

Para sa karagdagang impormasyon o katanungan, maaring magpadala ng mensahe o tumawag sa mga sumusunod na CP numbers at sa pamamagitan ng email. Bisitahin rin ang PRBS website.

Globe – 0977-7145263
Smart – 0961-8990928
Sun – 0931-0644361
TM – 09534135924

E-mail – pnp.prbs@gmail.com
Skype – prbs_accounting@yahoo.com
Website – https://prbs.pnp.gov.ph

Maraming salamat sa inyong kooperasyon.